Formulari de cerca

Calendari del Contribuent 2017

IMPOSTOS I TAXES:

Del 15 de Març al 15 de Maig
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica -IVTM-
Del 5 de Juliol al 5 de Setembre
  • Impost sobre Béns Immobles -IBI-
  • Impost sobre Activitats Econòmiques -IAE-
  • Fems, clavegueram i Taxa del Consorci
  • Guals
  • Cànon d'Aprofitament Urbanístic

 

Site developed with Drupal