Formulari de cerca

Cartel promocional
Cartel promocional
Dilluns, Febrer 15, 2016 - 12:45
Pla Provincial de Conservació i Rehabilitació de Vivendes
La Diputació ha posat en marxa este programa per a la rehabilitació de vivendes dels municipis de la província de Castelló.
Este pla va destinat a la concessió d'ajudes econòmiques per a la conservació i rehabilitació de vivendes que constituïxen la vivenda habitual per al propietari, situades en municipis de la província de Castelló que compten amb una població inferior a 20.000 habitants.
 
L'objectiu d'este pla és millorar la qualitat de vida dels habitants dels nostres municipis així com per a la reactivació de les activitats de col·lectius professionals del sector de la construcció, llanterneria i electricitat, amb especial insistència en el foment de l'ús de la ceràmica.

Objecte de la subvenció:

Aquelles vivendes l'antiguitat de les quals supere els 20 anys.

Beneficiaris:

La persona física que siga propietari de la vivenda, que residisca en la mateixa i que constituïsca la seua vivenda habitual. Haurà d'estar empadronat en eixa vivenda almenys durant els tres últims anys.

Actuacions subvencionables:

- Reforma interior de la distribució de la vivenda, sense afectar l'estructura.

- Canvi/substitució de revestiments i paviments interiors de la vivenda.

- Canvi/substitució o millora de les instal·lacions de llanterneria, electricitat, sanejament i ventilació.

- Substitució de la fusteria interior.

- Substitució de la fusteria exterior i envidrament.

- Reparacions en cobertes. - Instal·lació de calefacció, modificacions i millores tendents a reduir el consum energètic.

 

- En general, totes les obres i instal·lacions per a l'adaptació al resultat de la inspecció tècnica de l'edifici (I.T.E.).

 

- En general obres i instal·lacions per a la millora del resultat de la Certificació Energètica.

Queden excloses les obres de reforma en tots els elements constructius diferents de l'ús de vivenda com poden ser garatges, trasters, piscines, terrasses, paelleros, casetes d'apers, etc...

Publicació de la convocatòria en el  B.O.P. núm. 18 d'11/02/2016.

Termini de sol·licitud: finalitza el 30/09/2016.

El pròxim 18 de febrer tindrà lloc una reunió informativa en el CEDIXES de Vall d'alba a les 10:00 hores dirigida tant per a representants de l'Ajuntament com per a professionals del sector de la construcció, llanterneria, electricitat,etc... és necessari inscriure's en la jornada informativa. 

Inscripció:

https://docs.Google.Com/forms/d/1o_4LY1govW15b80TB1qIvnBoAK6v_05l5b6aPED...

Més informació: cedesaedl@dipcas.Es   - 964256681

Site developed with Drupal