Formulari de cerca

Cabanes
Cabanes
Dimarts, Octubre 4, 2016 - 08:30
Moció per demanar adaptar el transport escolar als alumnes de la Ribera

L’equip de govern municipal de Cabanes, conformat per Units pel Poble-Compromis i PSPV-PSOE van presentar una moció al passat plenari per demanar una solució a la situació dels i les alumnes dels barris de la Ribera que acudeixen al Col·legi Públic de Torreblanca; i o es creava un greuge a l’hora de tornar l’alumnat a casa després de la jornada lectiva donat que molts desitjaven quedar-se a les activitats extraescolars que s’ofereixen i per tant prescindir del servei de retorn al domicili d’aquest autobús, i no estant aquesta possibilitat entre les contemplades per l’administració.

El text de la moció aprovada també amb els vots de l’oposició explicava que el Col·legi Públic comarcal de Torreblanca, rep l'alumnat de la població de Ribera de Cabanes utilitzant per al seu desplaçament el transport escolar.

Segons la regidora dels nuclis de la Ribera, Lidon Moralla “ Tenint en compte que aquesta població és una pedania que manca d'activitats extraescolars tant de caràcter esportiu com a cultural i educatiu, i que els alumnes sol·liciten i reben atenció de les mateixes en el poble de Torreblanca, i vista la sol·licitud realitzada pels pares i mares dels i les alumnes, hem presentat aquesta petició, que ja vam fer l’any passat estant a l’oposició”.

La moció acordada aprova sol·licitar de la Conselleria d'educació autorització perquè els pares i les mares dels i les alumnes siguen els únics responsables del que puga succeir als seus fills i les seues filles els dies que no utilitzen el transport escolar per al trasllat dels mateixos a la seua casa, prèvia sol·licitud per a la realització de les activitats extraescolars anteriorment citades, traslladar aquesta autorització al Col·legi Públic comarcal de Torreblanca i a l'educadora responsable del transport, fent-los saber que la responsabilitat recau única i exclusivament en els pares i mares de l’alumat afectat.

I també va demanar que aquesta autorització siga efectiva per al pròxim curs escolar 2016-2017, i que en cap cas supose perdre la subvenció del transport escolar en cas d'autorització.

Site developed with Drupal