Formulari de cerca

Edifici Platja Ribera
Edifici Platja Ribera
Dilluns, Octubre 30, 2017 - 08:45
Cabanes recorre la sentència d'enderroc de l'edifici Platja Ribera i inicia els tràmits per legalitzar l'edifici
La decisió es pren considerant els efectes negatius que aquesta sentència tindria sobre els veïns

L'Ajuntament de Cabanes ha decidit recórrer la sentència d'enderroc de l'edifici 'Playa Ribera' del 30 de juny de 2017 on es declara que l'Ajuntament de Cabanes "ordene la demolició de l'edifici". Segons ha explicat la regidora d'Urbanisme, Dolores Torreblanca, la llicència d'obres concedida per a la construcció de l'edifici Platja Ribera "va ser declarada nul·la el 2014 per sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana". En aquell moment "es va acordar, per Decret d'Alcaldia, requerir al promotor de l'edifici que sol·licités nova llicència d'obres. La part recurrent va instar incident d'execució de la sentència en el qual pretenia que l'adequada execució de la mateixa havia de passar per enderrocar l'edifici". Si bé el jutjat contenciós-administratiu de Castelló va desestimar l'incident d'execució, es recorre en apel·lació aquest acte fins arribar a la situació actual.

Donada la gravetat de la qüestió, per part de l'Ajuntament s'ha entès que era "adequat per als interessos municipals" interposar un recurs de cassació davant del Tribunal competent. La defensa jurídica de l'Ajuntament va presentar l'escrit de preparació de recurs de cassació argumentant principalment, com a motius de cassació, "la incongruència interna de la sentència per considerar adequada, en la seva fonamentació jurídica, la legalització de l'edifici si es compleixen els condicionants de la DIA , i obviar aquesta possibilitat en la sentència, i per infringir els articles 103 i 105 de la Llei Reguladora per no considerar prou per donar per executada la sentència el requeriment de legalització ".

Així mateix, la sentència assenyala en el seu fonament segon que l'Ajuntament de Cabanes pot incoar i tramitar un expedient de restauració de la legalitat urbanística i prèvia comprovació que s'hagi dut a terme la urbanització i s'han complert els condicionants de la DIA, resoldre la concessió o no de la llicència d'edificació. Pel que, tenint en compte el caràcter aparentment legalitzable de l'obra, l'Ajuntament ha decidit també iniciar l'expedient de restauració de la legalitat.

Site developed with Drupal