Formulari de cerca

Cabanes
Cabanes
Dimecres, Juliol 2, 2014 - 14:30
Cabanes insta a Cadastre a revisar les ponències de valors
Després de la sentència que considera rústic el sòl dels PAÍS no urbanitzats i sense programa aprovat, Cabanes insta a Cadastre a revisar les ponències de valors. En el municipi es troben en eixa situació els sectors S-7, Pla de Termes i Marina d'Or Golf.

L'alcaldessa de Cabanes, Estrella Borrás, ha remés a la Direcció Territorial de Cadastre un escrit en el que sol·licita una nova revisió de les ponències de valors que afecten sectors sense programació aprovada perquè els propietaris afectats pel desenvolupament dels sectors S-7, Pla de Termes i Marina d'Or Golf puguen pagar l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) com a sòl rústic.

L'alcaldessa ha pres esta decisió després de la recent sentència de la Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem, recaiguda en el recurs de cassació en interés de la llei 2362/2013, interposat per l'Advocacia de l'Estat, contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura.

El Suprem ha considerat que els terrenys requalificats, però que no hagen sigut urbanitzats ni amb programa aprovat podran pagar l'IBI com si foren rústics, uns terrenys que no deixaran de ser urbanitzable, però que tindran valor com si foren rústics mentres no es produïsca el desenvolupament urbanístic.

L'alcaldessa argumenta en el seu escrit que en el municipi de Cabanes s'han elaborat en els últims anys diferents Ponències de Valors com a conseqüència de l'aprovació autonòmica dels Plans Parcials corresponents als sectors S-7, Pla de Termes i Marina d'Or Golf, però fins al dia de hui el programa de desenvolupament dels citats plans no ha sigut aprovat ni sotmés a consideració de cap comissió per diferents motius "que en cap cas poden ni han d'imputar-se als propietaris de les finques incloses en eixos sectors", segons explica Estrella Borrás.

A la vista de la realitat existent, tal com argumenta l'alcaldessa, "he sol·licitat que es procedisca a l'elaboració d'unes noves ponències de valors per als terrenys derivats de Plans Parcials que no s'hagen desenvolupat en el terme de Cabanes a fi de defendre sempre els interessos dels veïns afectats, assimilant els valors als de sòl considerat com a rústic a efectes cadastrals".

Site developed with Drupal