Formulari de cerca

Perfil contratante
Perfil contratante
Dimecres, Octubre 8, 2014 - 14:15
Cabanes aprova el perfil del contractant
Cabanes aprova el perfil del contractant per a assegurar la transparència en la contractació pública

L'Ajuntament de Cabanes ha aprovat la creació del Perfil del Contractant per a assegurar la transparència en la contractació pública i l'accés públic a la informació d'una manera clau i efectiva per al ciutadà.

L'alcaldessa Estrella Borrás va elevar al ple la proposta per a la creació d'esta figura, perquè el sistema informàtic que suporte el Perfil del Contractant acredite de forma fefaent el moment en què s'inicia la difusió pública i la garantia de disponibilitat a través de la seua consulta.

Així, amb els vots a favor del PP, el ple va aprovar la creació del Perfil del Contractant per a consolidar una contractació pública transparent i d'acord amb els termes previstos en el Reial Decret Legislatiu 3/2011.

La pàgina web de l'Ajuntament de Cabanes especificarà la forma d'accés al Perfil del Contractant, així com en els plecs de clàusules administratives i en els anuncis de licitació.

En el dit Perfil haurà de constar informació com els anuncis de licitació, la composició de la mesa de contractació, les adjudicacions provisionals i les definitives així com els procediments d'adjudicació que hagen sigut anul·lats, a més de qualsevol altre tipus d'informació general sobre l'activitat contractual de l'Ajuntament que es considere pertinent.

Site developed with Drupal