Formulari de cerca

Cabanes
Cabanes
Divendres, Octubre 24, 2014 - 09:45
Cabanes amortitza quasi 50.000 euros d'un préstec per a reduir el deute municipal

L'ajuntament de Cabanes va aprovar, amb els vots a favor del PP, amortitzar un total de 48.750 euros de deute a un préstec sol·licitat per a pagar els tràmits i redacció del nou Pla General d'Ordenació Urbana.

Del total de l'operació de crèdit contractada que va ser de 500.00 euros, únicament es van afectar al finançament del contracte del Pla General 451.250 euros, quedant un resta de 48.750 euros que s'amortitzaran anticipadament a fi de rebaixar el deute municipal.

El capital viu a data actual corresponent a l'esmentat préstec ascendix a 227.272,68 euros, de venciment 2 d'agost del 2019.

En paraules de l'alcaldessa Estrella Borrás, esta amortització del deute confirma novament la bona gestió econòmica que realitza l'equip de govern popular al capdavant de l'Ajuntament.

Site developed with Drupal