Formulari de cerca

Xarrada sobre "CREA UNA COOPERATIVA, EL TEU TREBALL ÉS EL QUE COMPTE"

La Diputació Provincial de Castellón amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cabanes realitza una xarrada el dia 25 d'octubre a les 4 de la vesprada en la Casa de la Cultura (antigues escoles).
És una xarrada de difusió del cooperativisme per a persones demandants d'ocupació o amb iniciativa empresarial.
El contingut d'esta xarrada de difusió és:
- Exercicis per al desenvolupament de la iniciativa empresarial
- Definició i característiques de cooperativa de treball associat
- Principis cooperatius
- Principals diferències amb l'empresa de capital
- Avantatges de les cooperatives com a fórmula de l'autoocupació
- Tràmits per a la constitució d'una cooperativa
- Mesures per al foment de les cooperatives: subvencions i capitalització.
La xarrada serà impartida per FEVECTA (Federació Valenciana d'Empreses Cooperatives de Treball Associat).

Site developed with Drupal