Formulari de cerca

El turisme de Setmana Santa a Cabanes ha sigut inmillorable

Els visitants durant la setmana santa a Cabanes s'ha incrementat malgrat el mal temps que hi ha hagut aquests dias. Segons les dades que ens ha ofert l'oficina de la xarxa tourist info de Cabanes , el dia de major afluència de visites va ser el divendres sant , encara que la resta de dias festius tambien es van veure incrementades les visites enfront del passat any. La procedència de la mayoria de les visites ha estat de Madrid, seguit de Cataluna i la Comunitat Valenciana , el total de visites ha estat de 174 persones de les quals han sol·licitat 480 demandes d'informació. La tendència del turisme del nostre municipi contínua sent nacional , sobretodo de la comunitat valenciana però a poc a poc es veu un augment del turisme extrajero.

 

Site developed with Drupal