Formulari de cerca

Dimarts, Juliol 9, 2013 - 10:45
La tinença d'alcaldia de La Ribera de Cabanes tindrà reforç de personal i horari fix d'atenció al públic
La tinença d'alcaldia de La Ribera de Cabanes tindrà reforç de personal quan la funcionària que setmanalment es desplaça els dijous no puga acudir i a més un horari d'atenció al públic definit que qualsevol canvi s'avisarà per escrit en les dependències municipals.

La tinença d'alcaldia de La Ribera de Cabanes tindrà reforç de personal quan la funcionària que setmanalment es desplaça els dijous no puga acudir i a més un horari d'atenció al públic definit que qualsevol canvi s'avisarà per escrit en les dependències municipals.

Així ho va aprovar el ple a proposta del Grup Socialista, una moció que va obtindre respatler de tots els partits polítics a fi de millorar el servici als ciutadans i que se sàpia amb previsió els dijous en què l'alcaldessa o els regidors no podran estar en el nucli costaner.

L'existència de dos nuclis urbans a Cabanes separats per 15 quilòmetres de distància dificulta a vegades que els veïns i veïnes de La Ribera puguen ser atesos pels responsables municipals, per la qual cosa a instàncies del PSOE es va aprovar que qualsevol incidència en l'horari d'atenció de l'alcaldessa es comunique prèviament per escrit i que en els períodes de vacacions de la funcionària que es desplaça a La Ribera esta siga substituïda per una altra persona a fi que no es veja perjudicat el funcionament normal de la tinença d'alcaldia.

El ple també va aprovar iniciar els tràmits necessaris per a esbrinar si el camí d'accés al Camí del Castillo d'Albalat, zona utilitzada sovint per excursionistes, és públic o privat a fi de reobrir-ho novament ja que estant tallat i amb una cadena dificultaria el pas a qualsevol vehicle que haguera d'atendre qualsevol incidència que succeïra, amb el perill que això suposa.
 

Site developed with Drupal