Formulari de cerca

Termini presentació al·legacions ordenances de Béns Immobles i Fems

Vist que es troben en exposició pública els següents expedients d'aprovació d'ordenances municipals “MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES” i “MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI D'ARREPLEGA DE FEMS O RESIDUS SÒLIDS URBANS”.
Considerant que el termini d'exposició pública i de presentació d'al·legacions a estes ordenances finalitza el 26 de desembre del 2011, coincidint la circumstància que eixe dia este Ajuntament es troba tancat el públic.
S'ORDENA:
Comunicar que últim dia d'exposició pública dels expedients “MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES” i “MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVICI D'ARREPLEGA DE FEMS O RESIDUS SÒLIDS URBANS” és el dia 27 de desembre del 2011.

Site developed with Drupal