Formulari de cerca

S'obri el termini per a participar en el Concurs de Cartells Anunciadors de la "503 Edició de la Fira de Sant Andreu"

S'invita a les persones interessades a participar en el Concurs de Cartells Anunciadors de la 503 Edició de la Fira de Sant Andreu.
Característiques dels treballs:
1.- Es presentaran originals, confeccionats amb material susceptible de la seua reproducció tipogràfica.
2.- En el cartell anunciador haurà de figurar el següent:

503 EDICIO DE LA FIRA DE SANT ANDREU
Dies 26, 27 i 28 de novembre del 2010

3.- Els originals quedaran en propietat d'este Ajuntament, podent fer ús d'ells per a la seua reproducció i utilització posterior, sense que l'autor puga exigir cap compensació per això.
Quantia del premi:
Un únic premi, consistent en 300 euros.
Termini de Presentació:
Els treballs originals hauran de presentar-se en sobre tancat en les dependències municipals en horari d'oficina de 9 a 14 hores fins al dia 1 d'octubre del 2010.
L'elecció dels treballs premiats es realitzarà per l'òrgan competent d'este Ajuntament amb un informe previ de la Comissió de Cultura, podent sol·licitar assessorament de tècnics especialistes en la matèria.

Site developed with Drupal