Formulari de cerca

PERÍODE D'INSCRIPCIÓ ALUMNES I-3 CURS 2011-12

Recollida i presentació de documentació:
-Termini: de l'11 al 15 d'abril.
-Lloc: Secretaria del centre.
-Horari: de 12:30 a 14:00 hores.
Documentació a entregar de l'11 al 15 d' abril:

 • certificat mèdic (centre de salut)
 • volant/certificat d'empadronament (Ajuntament)
 • còpia DNI del pare, mare i del xiquet/a (si en té)
 • 2 fotos tamany carnet
 • còpia del llibre de familia
 • Documentació a recollir al centre:

 • sol.licitud d'admissió
 • autoritzacions per eixir del centre i poder fotografiar-los
 • fitxa amb les dades dels pares
 • sol.licitud de l'ensenyança de Religió o Alternativa.
 • Site developed with Drupal