Formulari de cerca

Oberta l' Exposició Pública per al nou PGOU de Cabanes

La definició del nou disseny urbanístic del municipi de Cabanes per als pròxims 20 anys està en marxa després que el ple aprovara l'exposició pública del nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU).

Es tracta de "posar al dia els fonaments de planejament urbanístic d'un municipi que comptava amb un PGOU de 1982 i que el seu creixement sostingut obligava a renovar el seu concepte.

A partir d'ara, els veïns disposaran de dos mesos per a conéixer el contingut del nou PGOU i poder al.legar al mateix si procedeix, perquè posteriorment es puga elaborar un informe global.

Amb este informe, el ple podrà procedir a l'aprovació inicial del PGOU en el segon semestre de l'any per a després enviar el document a la Generalitat per el seu vistiplau definitu en el 2009. 

L'alcalde de Cabanes, Artemi Siurana, ha manifestat que esta actuació només és l'inici d'un procés que compta amb totes les garanties perquè s'ajuste a la legalitat vigent.

Siurana ha dit que "feia falta treballar per un nou PGOU que tinga en compte el futur del creixement d'un municipi com el nostre ja que el vigent no arreplega la realitat de la situació actual".

En linies generals, este document arreplega l'expansió del nucli urbà amb un total de 12 PAI, previstos per a acollir com a màxim a 5.000 nous habitants, o les zones residencials del Plà de Burga o Mas del Barranc.

Així com un nou Polígon Industrial en la Ribera que ocupa quasi 700.000 metres quadrats amb la finalitat de potenciar esta zona del terme municipal, segons resa l'informe.

Finalment, també s'inclou en el litoral Torre la Sal, que inclou S-1, i Marina d'Or-Cabanes (Món IIl.lusió) que sumen ambdós més de 10 milions de metres quadrats de sòl urbanitzable,

Site developed with Drupal