Formulari de cerca

Dimecres, Novembre 13, 2013 - 15:15
L'Equip de Govern reduïx la pressió fiscal
L'Equip de Govern de Cabanes reduïx la pressió fiscal a l'abaixar els Impostos de guals i plusvàlues

L'equip de govern de Cabanes va aprovar en el ple extraordinari del dia 11 de novembre, la modificació d'ordenances de plusvàlues i guals que garantix la baixada d'impostos als ciutadans. 

Així amb l'aprovació de les ordenances les plusvàlues es bonificaren fins al 95 per cent quan es tracte d'una herència, la qual cosa suposa un augment de la bonificació del 35 per cent. 

En el cas de la dació en pagament, quan es tracte de primera vivenda, serà el banc el que haja de fer front al pagament i no el subjecte passiu, en este cas la persona que perda la vivenda. 

La modificació de l'ordenança de guals inclou com a novetat la bonificació del

Impost a les persones que es vegen afectades per l'ocupació de la via pública en el cas del mercat dels dissabtes, la celebració de la Fira en el mes de novembre o els esdeveniments taurins en festes. 

En el cas dels guals afectats pel mercat la reducció de l'impost serà del 13 per cent, mentres que en els altres dos casos repercutirà un 2 per cent. Les persones que entren en algun dels supòsits podran acumular la bonificació, tal com va explicar l'alcaldessa Estrella Borrás.

A més els afectats rebran de forma automàtica la bonificació en els seus rebuts sense tindre que comunicar-ho prèviament a l'ajuntament, que congelarà els preus públics assumint el IPC. 

Site developed with Drupal