Formulari de cerca

Dilluns, Abril 29, 2013 - 15:15
L'equip de govern de Cabanes tornarà les quantitats percebudes indegudament la setmana que ve
Estrella Borrás: "Els meus regidors han complit, tot va ser un error administratiu i mai va haver-hi afany de lucre"

Els regidors del PP de Cabanes ja han rebut la notificació perquè en els  pròxims dies es procedisca a l'ingrés de les quantitats percebudes indegudament des de juny del 2011, ja que tenint una dedicació parcial o exclusiva cobraven per assistències a òrgans col·legiats a causa d'un error administratiu. Els edils de l'actual corporació tenen de termini fins al dia 6 de maig per a procedir a la devolució dels diners.<!--break-->

L'expedient, iniciat al desembre del 2012 per l'alcaldessa Estrella Borrás, s'ha resolt estimant l'anul·labilitat de l'acord plenari adoptat al juny del 2011. A més s'ha comunicat a l'Agència Tributària que als set regidors de l'actual equip de govern se'ls procedisca a regularitzar les rendes, atenent a les devolucions que hauran d'efectuar a l'Ajuntament.

L'alcaldessa ha reiterat que els edils de l'actual corporació han complit i ha recordat que cap dels seus edils va ser “mai coneixedor” que les retribucions s'estaven percebent indegudament pel que “mai  va haver-hi un afany de lucre, sinó que tot es va deure a un error administratiu”.

 Als regidors de les anteriors legislatures se'ls han estimat les al·legacions que van presentar en el seu moment.
 

Site developed with Drupal