Formulari de cerca

L'aprovació del nou PGOU entra en la seua recta final

L'Ajuntament de Cabanes ha anunciat que l'equip encarregat de la redacció del nou Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) està actualment treballant en l'elaboració del Pla d'Avaluació Ambiental Estratègica.
Es tracta d'un document imprescindible per a poder portar avant este nou planejament urbanístic en el municipi ja que s'haurà d'incorporar posteriorment al propi PGOU.
Este document, redactat a instàncies de la Conselleria de Territori i Habitatge, podrà ser aprovat pel consistori en breu i serà condició prèvia perquè l'òrgan ambiental puga elaborar el Document de Referència.
Una documentació que fa falta per a poder fixar l'amplitud, el nivell de detall i tots aquells aspectes concrets a desenvolupar i elaborar en l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.
L'alcalde de Cabanes, Artemi Siurana, ha destacat l'actuació impecable del consistori ja que s'han seguit tots els passos procedents per a poder disposar del nou PGOU.
Siurana ha manifestat que “es tracta d'un document molt important per al futur del desenvolupament urbanístic del municipi per a un futur a mitjà termini i amb això ens adaptarem a la realitat”.
I és que l'aprovació del document ja incorporarà les modificacions realitzades en les diferents qualificacions del Sòl No Urbanitzable en atenció a les al·legacions presentades respecte d'això.
Una vegada realitzada esta tramitació, finalment, el document del nou PGOU podrà exposar-se al públic novament per a la seua posterior aprovació inicial per part de l'Ajuntament de Cabanes.

Site developed with Drupal