Formulari de cerca

L'Ajuntament de Cabanes no haurà d'acollir-se al Pla de Pagaments a Proveïdors

L'Ajuntament de Cabanes no haurà d'acollir-se al Pla de Pagament a Proveïdors impulsat pel Govern Central al no tindre factures pendents de pagament a data 31 de desembre del 2011. Així ho ha confirmat la regidora d'Hisenda, Estrella Borrás, que ha explicat que s'ha remés al Ministeri un certificat explicant la situació al tancament de l'exercici de 2011, en el que el consistori ha abonat tots els seus pagaments en el termini corresponent, per la qual cosa no serà necessari recórrer al Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer.

D'altra banda, l'Ajuntament de Cabanes va deixar de percebre en 2011 un total de 272.853 euros, per conceptes de tributs impagats de l'Impost de Béns Urbans (IBI), taxa de fems, impost municipal de vehicles o clavegueram, entre altres.

Des del consistori s'ha remés la documentació necessària al Servici de Recaptació de la Diputació Provincial, a fi que el municipi puga recaptar els fons no percebuts.

La morositat ha provocat que dels 234.021,37 euros no percebuts l'any 2010 s'haja passat als 272.853 euros de 2011, la qual cosa suposa que la morositat s'ha incrementat un 16% respecte a l'exercici anterior.

Site developed with Drupal