Formulari de cerca

Inscripció Matrícula Escola d'Educació Infantil Curs Escolar 2012-2013

Termini sol·licitud matrícula Escola Infantil 2012-2013: del 2 al 18 de maig 2012.
Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Cabanes.
Model de sol·licitud: Arreplegar en l'Ajuntament o en l'Escola Infantil.
Documentació a adjuntar:
- Fotocòpia de la targeta SIP del xiquet/a.
- Informe de salut de l'escolar i fotocòpia de la cartilla de vacunacions del xiquet/a.
- Fotocòpia del llibre de família.
- Justificant del pagament de matrícula i taxa corresponent.
- Fotocòpia del DNI de les persones autoritzades a arreplegar al xiquet.
Per a més informació, pot acudir a l'Ajuntament de Cabanes.

Site developed with Drupal