Formulari de cerca

Exposades les llistes electorals

Durant els dies 21 al 28 de gener de 2008 queden exposades les llistes electorals als efectes previstos en l'art. 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general, període durant el qual podran examinar-se les mateixes i presentar-se les reclamacions que procedeixin.

El servei de consulta es realitzarà per mitjans informàtics, i serà individual per a cada persona que sol·licita la consulta, prèvia identificació.

El document d'identificació haurà de ser algun dels quals, per a l'acte de votació, indica l'article 85.1 de la llei electoral: DNI o permís de conduir, que aparegui la fotografia del titular.

Site developed with Drupal