Formulari de cerca

Contratació per al programa de Asistencia a Domicili per a gent major.

En el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Cabanes estan publicades les bases per a la contractació d'una persona mitjançant contracte laboral per a l'assistència a domicili i cura de persones majors. Les condicions econòmiques són 600 euros nets incloses pagues extra, i la jornada de treball serà de 30 hores setmanals , al matí de dilluns a divendres. Els interessats dirigir-se a l'Ajuntament per a obtenir les condicions per a participar en aquesta selecció. 
El plaç per presentarse començará  partir del dia seguent a la publicació en el Butlletí Oficial de la  provincia de Castelló. 

Site developed with Drupal