Formulari de cerca

El consistori aprova l'homologació del PAI Marina d´Or Golf i ho remet a la Generalitat

L'Ajuntament de Cabanes ha ratificat este dimecres, 23 de desembre, per majoria absoluta dels seus membres l'aprovació provisional de l'homologació del PAI Marina d´Or Golf així com del Pla Parcial de Marina d´Or Golf.
Es tracta de dos textos refosos en el mes d'agost del 2009 que ara seran remesos a la Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme, Aigua i Vivenda de la Generalitat a fi de la seua incorporació a l'expedient.
I és que estos documents que incorporen les observacions al referit Informe Ambiental són elevats ara a este departament que resulta competent per a l'aprovació definitiva del PAI Marina d´Or Golf.
Un acord que va comptar amb el vot favorable dels regidors de l'equip de govern del PP, presidit per l'alcalde Artemi Siurana, l'abstenció del PSPV-PSOE i el vot contrari de l'edil d'Iniciativa del Poble Valencià.
Esta actuació ja havia sigut sotmesa a objecte d'estudi i dictamen per la Comissió Informativa Municipal d'Urbanisme que va tindre lloc el 17 de desembre del 2009, segons resa en el corresponent expedient.
Des del consistori, es recorda que l'aprovació inicial del PAI Marina d´Or Golf tenia lloc el 17 de setembre del 2005 adjudicant provisionalment a Construccions Castelló S.A.U. la condició d'agent urbanitzador.
Amb data 9 de juny del 2009 la Direcció General de Gestió del Medi Natural emet un Informe Ambiental en relació a la documentació i va sol·licitar l'aportació d'una sèrie de documents complementaris.
Tal requeriment es trasllada l'agent urbanitzador perquè escometeren les correccions indicades sent el 20 d'octubre quan arriba la informació requerida per part de l'administració autonòmica.
Esta documentació ha sigut, finalment, remesa a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua i Vivenda sense que fins a la data s'haja manifestat objecció o informe negatiu en relació a la documentació aportada.

Site developed with Drupal