Formulari de cerca

Conferències sobre la via augusta y l´arc romà de Cabanes

L'Ajuntament de Cabanes amb la col-laboració de la regiduría de turisme, ha realitzat dintre del Pla estratègic de Turisme una sèrie de conferències que comencen el dia 22 de març. En la mateixa es tractarà el tema de la importància de la posada en valor del patrimoni historico com element diferenciador de l'oferta turística d'una destinació i la diversificació del producte base a l'oferta complementària. 22 de març a les 7.30 en l'Ajuntament " EL PATRIMONI HISTORIC: DE LA LLEGENDA A L´OFERTA TURISTICA, a càrrec d'Enrique Dies Cusi ( Universitat de Valéncia) 30 de març a les 7.30 en l'Ajuntament " LA VIA AUGUSTA I L ÁRC ROMA DE CABANES " a càrrec de Ferran Arasa i Gil ( Universitat de Valéncia) 31 de març a les 11.30 Presentació en l'Ajuntament del projecte de senyalització i difusió de l'arc romà 12.30 Inauguració de la senyalització instal·lada al costat de l'arc.

Site developed with Drupal