Formulari de cerca

Concurs cartells anunciadors fira de Sant Andreu

De conformitat amb l'informe acordat per l'Ajuntament, es convida a totes les persones interessades a participar en el CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA FIRA DE SANT ANDREU . Aquest any es commemora el 500 aniversari de la concessió per la Reina Germana de Foix , segona esposa de Fernando el Catòlic , de la Fira de la vila de Cabanes. CARATERISTICAS DELS TREBALLS: - Es presentessin originals , confeccionats amb material susceptible de reproduccion tipogràfica - En el cartell anunciador haurà de figurar el següent; "CONMEMORACIO DEL 500 ANIVERSARI DE LA FIRA DE SANT ANDREU 1507-2007" Dies 30 de Novembre , 1 i 2 de desembre de 2007. - Els originals quedaran en propietat d'aquest Ajuntament , podent fer ús d'ells per a la seva reproducció i utilització posteriors , sense que l'autor pugui exigir compensació alguna per això. - Quantia del premi. 300 euros - Termini de presentació : Els treballs originals haurien de presentar-se en sobre tancat en les dependències municipals en horari d'oficina de 9 a 14 hores , fins al dia 3 d'octubre de 2007. L'elecció dels treballs premiats es realitzarà pel organo competent d'aquest Ajuntament previ informe de la Comissió de cultura , podent sol·licitar assessorament de tècnics especialistes en la matèria.

Site developed with Drupal