Formulari de cerca

Concurs Cartells Anunciadors 501 Edició de la -FIRA DE SANT ANDREU-

D.Artemi Siurana Gauchía, Alcalde President de l'Ajuntament de Cabanes INFORMA: Que de conformitat amb l'informe acordat per l'Ajuntament, s'invita a totes les persones interessadas a participar en el CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS DE LA 501 EDICIÓ DE LA FIRA DE SANT ANDREU.

CARACTERISTIQUES DELS TREBALLS

 • Es presentaràn originals, confeccionats amb material susceptible de la seva reproducció tipogràfica.
 • En el cartell anunciador haurà de figurar el següent:
 • 501 EDICIO DE LA FIRA DE SANT ANDREU

  Dies 28, 29 i 30 de novembre de 2008

 • Els originals quedaran en propietat d'este Ajuntament, podent fer ús d'ells per a la seua reproducció i utilització posterior, sense que l'autor puga exigir cap compensació per això.

  CUANTIA DEL PREMI

 • Un únic premi, consistent en 300 euros.

  TERMINI DE PRESENTACIÓ
  Els treballs originals hauran de presentar-se en sobre tancat en les dependències municipals en horari d'oficina de 9 a 14 hores fins al dia 1 d'octubre del 2008.

  L'elecció dels treballs premiats es realitzarà per l'òrgan competent d'este Ajuntament amb un informe previ de la Comissió de Cultura, podent sol·licitar assessorament de tècnics especialistes en la matèria.

  Site developed with Drupal