Formulari de cerca

Charla sobre l´enfermetat d´alzheimer y altres demències

L'Ajuntament de Cabanes , i y la regiduría de benestar social en col·laboració amb la UNIVERSITAT JAUME I i Diputació provincial en el Programa Extensió Universitària presenta aquest any xerrades sobre la malaltia de Alzeimer i altre tipus de demències per a malalts i familiars , per a ajudar-los a saber com tractar a aquest tipus de persones que pateixen aquesta malaltia , amb aquestes xerrades s'intentarà ajudar a tots aquells que ho necessitin i se'ls daran pautes per a actuar en aquests casos. Amb aquestes xerrades s'intentarà millorar la qualitat de vida d'aquests malalts i les seves famílies. Les xerrades tindran lloc a Cabanes i Ribera de Cabanes, sent les próximes el dia 23 de maig en el Saló de Ball de la tercera edat situat en les antigues escoles de Cabanes , quedant l'horari a determinar. Mas endavant s'informarà sobre les pròximes xerrades que seran en el centre de la tercera edat de la Ribera de Cabanes.

Site developed with Drupal