Formulari de cerca

Cabanes millora la xarxa d'Aigües Residuals

L'Entitat de Sanejament de la Generalitat Valenciana junt amb l'Ajuntament de Cabanes, estan executant en esta localitat les "OBRES DE MILLORA DE LA XARXA DE SANEJAMENT". L'execució material de les obres i el finançament correspon a l'esmentada Entitat de Sanejament, havent contribuït l'Ajuntament de Cabanes amb els costos d'obtenció dels terrenys precisos per a l'obra i amb la redacció del projecte tècnic, aconseguint un pressupost inicial, per tots estos conceptes, pròxim als 700.000 €.
Les obres han consistit en la construcció d'un nou col·lector de connexió del nucli de Cabanes amb l'estació depuradora, en el que s'han instal·lat canonades de diversos formats, que aconseguixen en el seu major diàmetre els 1200mm i que han hagut de creuar l'Autovia CV-10 i la carretera CV-159, la qual cosa ha afegit una major complexitat a l'actuació.
Esta intervenció representa una notable millora per a les infraestructures generals de Cabanes, de manera que les xarxes generals s'adequaran a les necessitats actuals i evitaran els problemes de sobrecàrrega existents.

Site developed with Drupal