Formulari de cerca

Cabanes liquida amb superàvit el pressupost municipal de l'exercici de 2010

L'Ajuntament de Cabanes ha finalitzat el seu exercici pressupostari de 2010 amb superàvit en els seus comptes municipals, un fet que va ser constatat en sessió plenària celebrada la setmana passada.
I és que una vegada realitzat el treball per part dels tècnics municipals pel que fa referència a la liquidació dels comptes municipals del passat any, s'ha certificat que el resultat pressupostari ha sigut de 308.162'04 euros positius.
Es tracta, com a mínim, d'un fet insòlit en els temps que corren en el que les corporacions municipals que han vist que el descens en els ingressos a causa d'una menor activitat econòmica ha afectat el seu balanç.
L'alcalde de Cabanes, Artemi Siurana, ha destacat que esta situació ve com a conseqüència d'una labor de tirar endavant uns comptes municipals des de l'eficàcia i l'austeritat.
Siurana ha dit que “ al final es premia si es realitza un treball en què el sentit comú i la moderació són els factors per què es mouen des de les corporacions municipals, i més en moments com els actuals”.
Al mateix temps, la primera autoritat municipal ha indicat que el consistori també compta amb un baix nivell d'endeutament municipal, molt per davall de la mitjana que tenen municipis semblants.
Esta situació de les arques municipals ha sigut una qüestió realment decisiva per a poder escometre projectes importants per al futur del municipi.

Site developed with Drupal