Formulari de cerca

Cabanes liquida el Pressupost de 2011 amb un romanent de tresoreria de 686.630 euros

El ple aprova concedir 300 euros a cada grup municipal i el PP anuncia que renúncia a la subvenció.

El ple de l'Ajuntament de Cabanes va aprovar la liquidació del pressupost 2011, que s'ha saldat amb un romanent de tresoreria de 686.630 euros, que s'incorporarà al Pressupost sempre “complint estrictament el Pla d'Estabilitat Pressupostària”. Així ho va explicar la regidora d'Hisenda, Estrella Borrás, que va actuar com a alcaldessa en funcions, que va afegir que el resultat pressupostari de 2011 ha sigut de 519.880 euros.

La regidor d'Hisenda va recordar que la bona gestió realitzada per l'equip de govern del PP ha permés a més que l'Ajuntament de Cabanes no haja d'acollir-se al Pla de Pagament a Proveïdors impulsat pel Govern Central al no tindre factures pendents de pagament a data 31 de desembre del 2011.

D'altra banda, el ple va aprovar a més la concessió de 300 euros a cada grup polític amb representació municipal (Units Pel Poble, PSPV i PP) per als gastos relacionats amb la seua activitat política.

Units Pel Poble va qüestionar la quantitat, a l'entendre que es tracta d'una quantitat molt xicoteta tenint en compte que els regidors de l'equip de govern cobren per exercir com a edils, a la qual cosa l'alcaldessa en funcions va replicar que “la quantitat que cobren els regidors està d'acord amb la nostra responsabilitat de govern”.

Estrella Borrás, una vegada aprovada la quantitat que s'assignarà a cada grup, va anunciar que el Grup Municipal Popular de Cabanes renúncia a la subvenció, per la qual cosa no cobrarà els 300 euros.

Site developed with Drupal