Formulari de cerca

Dimarts, Abril 9, 2013 - 11:45
Cabanes aprova amb una moció del PSPV recolzar als emprenedors perquè cobren les ajudes
El pleno del Ayuntamiento de Cabanes aprobó por unanimidad sendas mociones del PSPV para reclamar el pago de las ayudas a emprendedores así como defender a los intereses de los ciudadanos afectados por el Xec Habitatge.

<p>El ple de l'Ajuntament de Cabanes va aprovar per unanimitat sendess mocions del PSPV per a reclamar el pagament de les ajudes a emprenedors així com defendre als interessos dels ciutadans afectats pel Xec Habitatge.

L'alcaldessa Estrella Borrás va argumentar el seu suport a les mocions del PSPV “perquè hi ha gent en el nostre poble afectada per l'impagament d'estes subvencions”.

El ple va rebutjar per la seua banda la urgència de les mocions d'Units Pel Poble, moltes d'elles compatibles amb les línies d'actuació de l'equip de govern, però que tal com va explicar l'alcaldessa “no s'han presentat ni en termini ni en forma ja que vaig avisar en el primer ple que no acceptaria les mocions per urgència”.

Finalment, el ple va aprovar la cessió a Iberdrola de la línia aèria de mitja tensió d'alimentació als Santes a fi que a partir d'este moment tots els gastos de conservació i manteniment de la instal·lació, en cas d'averia o robatori, aniran a càrrec de l'empresa.

</p>

Site developed with Drupal