Formulari de cerca

Avancen els treballs de la revisió del PGOU

Els treballs de l'equip redactor dissenya la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) continuen el seu curs tenint en compte la seua importància ja que l'actual planejament data de 1982.
I és que com a continuació d'esta tramitació, que s'iniciava a principis del 2088, el consistori es troba en la fase final de l'elaboració del document definitiu que es podrà exposar al públic durant el mes de novembre.
L'alcalde de Cabanes, Artemi Siurana, ha manifestat la importància d'esta tramitació ja que que es feia necessari un canvi de PGOU al quedar-se obsolet vist l'auge que ha experimentat el municipi.
Siurana ha explicat que "es tracta d'un document clau per a mirar amb confiança el futur donada que este nou PGOU serà el que ens determinarà per on anirà el creixement en els pròxims anys".
En l'actualitat, els treballs de revisió del document i la contestació de les al·legacions formulades es concreten en un major grau de definició de les diferents qualificacions dins del Sòl No Urbanitzable.
Això sí, estos possibles canvis mantenen, en tot cas, l'essència dels criteris en l'ordenació del document original, tal com es plantegen els tècnics redactors de la revisió del planejament municipal.
Cal recordar, d'altra banda, que l'actual PGOU data de 1982 i que havent complit les seues previsions es feia necessari l'elaboració d'un nou planejament amb vista als pròxims 20 anys.
Els criteris d'elaboració d'este nou PGOU, mentrestant, a més d'incorporar la legislació vigent preveuen les noves zones de creiximent al voltant dels nuclis urbans existents.
Una actuació que pretén donar resposta al protagonisme que tindrà el municipi en els pròxims anys com articulador de grans infraestructures com pot ser l'AU o l'Aeroport.

Site developed with Drupal