Formulari de cerca

Autorització guals

El Ple de l'Ajuntament de Cabanes , en sessió de data 20 de juliol de 2006, va acordar modificar l'ordenança reguladora del tràfic en el municipi de Cabanes. Entre altres aspectes , va modificar l'article 18 dedicat a guals , a fi de que el titular del gual pugui estacionar el vehicle enfront del mateix.

 

Es fa lliurament de dues autoritzacions per a cada titular del gual. Amb això s'aconsegueix un augment de places d'estacionament en la localitat , ja que a causa del augment de la població , aparcar és cada vegada més difícil a Cabanes. Aquesta modificació entrarà en vigor el dia 18 de setembre de 2006.

Site developed with Drupal